free stats

സന്ദ്യ ചേച്ചി 98

ഇത് എന്റെയും എന്റെ ആത്മ സ്നേഹിതന് ദീപുവിന്റെ പെങ്ങളുടെയും കഥയാണ് വളരെ അവിചാരിതമായി സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവ കഥഎന്റെ പേര് സുമേഷ് സ്ഥലം തിരുവന്തപുരം ഈ കഥയിലെ നായിക എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ പെങ്ങള്ആയ സന്ദ്യ ചേച്ചിയാണ് ചേച്ചിയ്ക്ക് എന്നെക്കാള് ഒരു 5 വയസ് കൂടുതല് വരും ഈ കഥ നടക്കുന്ന ടൈമില് സന്ദ്യേച്ചി കല്യാണം കഴിഞ്ഞുഒരു 2 വര്ഷം ആയിക്കാണും ചേച്ചിയുടെ ഹസ്സ് ദുബായില് ആയിരുന്നു ചേച്ചി പി എസ് സി പഠിക്കുകയായിരുന്നു ചേച്ചി ദീപുവിന്റെ വീട്ടിലും ഹസ്സിന്റെ വീട്ടിലും ആയി മാറി മാറി നില്കു ദ കയായിരുന്നു കുട്ടികള് ഇല്ലാത്തതിനാല് പലപ്പോളും ചേച്ചിയുടെ മുകത്ത് അതിന്റെ വിഷമം ഞങ്ങള്ക്ക് ഫീല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അന്ന് ഇരുപതിയഞ്ചു വയസു വരുമായിരുന്നു ചെറിയ ടുടോരിയില് പടിപ്പിപ്പും വീട്ടു ടൂഷനുമോക്കെയായി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സമയം നമ്മള് ദീപുവിന്റെ വീട്ടില് ചെല്ലുമ്പോള് പലപ്പോളും ചേച്ചി അവിടെ ഉണ്ടെങ്ങിലും ഞങ്ങളോടൊന്നും മിണ്ടാറില്ല ഞങ്ങള് അവന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പുറത്തു വച്ച് കണ്ടാല് ഒരു പരിചയ ഭാവം പോലും ചേച്ചി കാണിക്കില്ലായിരുന്നു അത് ചേച്ചിയുടെ സ്വഭാവം ആയതിനാല്ഞങ്ങള്ക്ക്ണ അതില് പരാതിയും ഇല്ലായിരുന്നുഅങ്ങനെ ഇരിക്കെ കൊച്ചിയില് വച്ച് എനിക്ക് ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സെന്റര് തേവര ഉള്ള സേക്രട്ട് ഹാര്ട്ട് കോളജു ആയിരുന്നു ഞാന് തലയ ദിവസമേ പോയി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു ഞാന് ഹാളിനു പുറത്തു ഇറങ്ങിയപ്പോള് ഒരു പരിചയ മുഖം ഞാന് നോക്കിയപ്പോള് അത് സന്ദ്യേച്ചി ആയിരുന്നു ഞാന് അങ്ങോട ചെന്ന് മിണ്ടി അപ്പോള് ചേച്ചി എന്നോടും മിണ്ടി എനിക്ക് ഇവിടെ ആയിരുന്നു പരീക്ഷ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള കൂട്ടുകാരികള്ക്ക് ചേര്ത്ത ല ആയിരുന്നു ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ച വന്നത് അങ്ങോട്ട്‌ പോകുമ്പോള് അവര് ചേര്ത്തനല എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങള് രണ്ടു പേരും കൂടി ഒരു ആട്ടോ വിളിച്ചു ബസ് സ്റ്റാന്ഡിുല് പോകാനായി ആട്ടോയ്ക്ക് വയിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ചു വന്നതിനാല് ഒരു ആട്ടോയും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോള് ചേച്ചിയുടെ ഹാളില് ഇരുന്നു പരീക്ഷ എഴുതിയ 2 പേര് ഒരു ആട്ടോയില് കയറി അവര് ചേച്ചിയെ വിളിച്ചു അപ്പോള് ചേച്ചി പറഞ്ഞു കൂടെ അനുജനും ഉണ്ടെന്നു അപ്പോള് അവര് പറഞ്ഞു 2 പേരും വാ എന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ആട്ടോയില് കയറുവാന് നേരം ഞാന് മുന്നില് ഇരിക്കുവാന് ചെന്ന് അപ്പോള് ഡ്രൈവര് പറഞ്ഞു പിന്നില് ഇരിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നാല് ഫയിന് കിട്ടുമെന്ന് അങ്ങനെ ഞാന് പിന്നില് ചെന്നു മൂന്നു പേര്ക്ക്് കഷ്ടി ഇരിക്കനെല്ലേ ആട്ടോയില് പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാനും മറ്റു 2 പേരും ഇരുന്നുചേച്ചി എന്റെയും മറ്റേ ഒരാളുടെയും കാലുകളില് ഇരുന്നു ചേച്ചിയുടെ ചന്ടിയുടെ പത് പതുപ്പു എന്റെ സാദനം കമ്പി ആക്കി കുറച്ചു നീങ്ങിയപ്പോള് ചേച്ചി എന്റെ മടിയില് മാത്രമായി ഇരുന്നു അപ്പോള് സൂക്ഷം എന്റെ കമ്പി ആയ കുട്ടന് ചേച്ചിയുടെ ചന്ടിയുടെ ഗ്യാപ്പില് സ്ഥാനംഉറപ്പിച്ചു ചേച്ചി ഞെട്ടി മാറുവാന് നോക്കിയെങ്ങിലും പറ്റിയില്ല പിന്നെ ചേച്ചി വല്ലാത്ത ഒരു അസ്വസ്ഥതയോടെ എന്റെ മടിയില് ഇരുന്നു അപ്പോള് എന്റെ ലഗാന് ചേച്ചിയുടെ ചന്ദി കുത്തി തുളയ്ക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ ഇടതു കയ്യില് ചേര്ന്നാ ണ് ചേച്ചി ഇരുന്നത് അപ്പോള് ചേച്ചിയുടെ ശരീരം എന്റെ കൈകളിലും ചേച്ചിയുടെ ചന്ദി എന്റെ കുണ്ണയിലും ആയിരുന്നു എന്റെ സമനില തെറ്റുകയായിരുന്നുഞാന് ചേച്ചിയെ മെല്ലെ ഇടതു കൈ കൊണ്ട് എന്റെ ദേഹത്തേക്ക് ചേര്ത്ത് പിടിച്ചു ചേച്ചി വേറെ ഒരു നിവര്ത്തിറയും ഇല്ലാതെ എന്നെ ചേര്ന്നി്രുന്നു എന്റെ മുഖം ചേച്ചിയുടെ കഴുത്തിന്‌ പിന്നില് ചെറിയ ഒരു ഉമ്മ വച്ച് ചേച്ചി പെട്ടന്ന് ഒന്ന് ഞെട്ടി അപ്പോള് നമ്മുടെ അപ്പുറത്തിരുന്ന ഒരുപെണ്ണ് എന്നെ തന്നെ നോക്കുന്നു ഞാന് അവളെ നോക്കി മെല്ലെ കണ്ണുകള് അടച്ചു അവള് ചിരിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മള് കൊച്ചി ബസ് സ്റ്റാന്ഡിില് എത്തി ഞാന് ആട്ടോയ്ക്ക് പൈസ കൊടുത്തു അപ്പോള് മറ്റേ പെണ്കുചട്ടി അവരുടെ വിഹിതം എന്റെ നേര്ക്ക് ‌ നീട്ടി ഞാന് പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്ന് അപ്പോള് അവള് എന്നോടായി സ്വകാര്യമായിപറഞ്ഞു നല്ലൊരു സവാരി ഞങ്ങള് റെഡി ആക്കിയതിനാല് ആണോ എന്ന് ഞാന് ഒന്നും മിണ്ടാതെ ചിരിച്ചു അപ്പോള് അവള് വീണ്ടും ആരുക് കേള്ക്കാ്തെ പറഞ്ഞു ആ പാവത്തിനെ കുത്തി കൊന്നല്ലേ നടക്കട്ട് എന്ന് ഞാന് അപ്പോള് അവളോട്‌ പറഞ്ഞു ഒരാള്ക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവര്ക്കും ആകാമെന്ന് അപ്പോള് അവള് ചിരിച്ചോണ്ട് വേണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞുഞങ്ങള് സ്റ്റാന്ഡി്ല് കയറാന്നേരം ചേച്ചി ചോദിച്ചു ആ പെണ്ണ് എന്താ ചോദിച്ചത് ഞാന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറയാം എന്ന് ഞാന് ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു നമ്മള്ക്ക്് ഒരു ചായ കുടിക്കാം ചേച്ചി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാന് അധികാരത്തോടെ ചേച്ചിയെ പിടിച്ചു കടയില് കയറ്റി ഞങ്ങള് ഓരോ ചായ കുടിച്ചു അപ്പോള് ചേര്ത്ത്ല നിന്നും ചേച്ചിയുടെ കൂട്ടുകാരികള് വിളിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ബസ് കിടക്കുന്നു നീ ലെറ്റ്‌ ആകുമോ എന്ന് അപ്പോള് ചേച്ചി പറഞ്ഞു നിങ്ങള് പൊയ്കോ ഞാന് വന്നോളാം എന്റെ അനുജന് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഇപ്പോള് അവന് കൂടെ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു ഞാന് അപ്പോള് ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു എന്തായാലും നമ്മള് കൊച്ചിയില് വന്നു കൊച്ചി കുറച്ചു കറങ്ങിയിട്ട് പോകാം എന്താ അപ്പോള് ചേച്ചി പറഞ്ഞു ശേരിയാകില്ല ലേറ്റാകുംഅപ്പോള് ഞാന് ചോദിച്ചു ചേച്ചി എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ദീപൂന്റ വീട്ടിലോ അതോ ഹസ്സിന്റെ വീട്ടിലോ അപ്പോള് ചേച്ചി പറഞ്ഞു അതൊന്നും തീരുമാനിച്ചില്ല അന്നേരം സൗകര്യം എവിടെയെന്നു വച്ചാല്അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോള് ഞാന് പറഞ്ഞു എന്നാല് നമുക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റികറങ്ങാം അപ്പോള്ചേച്ചി സമ്മതിച്ചില്ല ചേച്ചിയുടെ മനസ്സില് അര സമ്മതം ഉണ്ടെന്നു എനിക്ക് മനസിലായി ഞാന് ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചു ചേച്ചിയ്ക്ക് കൊച്ചിയില് എന്താണ് കാണുവാന്ആഗ്രഹം എന്ന് അപ്പോള് ചേച്ചി പറഞ്ഞു വീഗാലാന്ഡ് എന്ന് അപ്പോള് ഞാന് പറഞ്ഞു അത് ഇനി നാളയെ നടക്കുള്ളൂ ചേച്ചിയ്ക്ക് വേണമെങ്ങില് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തു നാളെ അതും കണ്ടു പോകാം എന്ന് അപ്പോള് ചേച്ചി അയ്യോ എന്ന് ഒരു നെടുവീര്പ്പി ട്ടു ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാല് പിന്നെജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ശേരിയാകില്ല നീ വാ നമുക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ബസ് സ്റാണ്ടിലേക്ക് നടന്നുഞാന് പിന്നാലെ ചെന്ന് ചേച്ചിയുടെ കയ്യില് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കുറച്ചുകഴിഞ്ഞു പോകാം എന്നിട്ട് ചേച്ചിയെയും കൊണ്ട് സ്ടണ്ടിന്റെ ഉള്ളില് കയറി ഞങ്ങള് ഒരു കസേരയില് ഇരുന്നു ഞാന് മെല്ലെ ചേച്ചിയുടെ ഒരു കൈ പത്തി എന്റെ കൈക്കുള്ളില് വച്ച് മെല്ലെ തടവി ചേച്ചി ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു ഞാന് ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു കൈ നോക്കി പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു ചേച്ചീട കൈ എന്റെ ദേഹതോട്ടു ചേര്ത്ത് പിടിച്ചു അപ്പോള് ചേച്ചി ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നു തൊട്ടു അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ ശ്രദ്ദിക്കുന്നു എന്ന് മനസിലാക്കിയ ചേച്ചി കൈ മെല്ലെ തട്ടി മാറ്റി എന്റെ ചെവിയില് പറഞ്ഞു ആ പെണ്ണുമ്പിള്ള നോക്കുന്നു ഞാന് അപ്പോള് പറഞ്ഞു അവര് കണ്ടാല് എന്താ നമ്മളെ ഇപ്പോള് കണ്ടാല് ഭാര്യയും ഭര്ത്താ വും ആണന്നെ പറയു അപ്പോള് ചേച്ചി മെല്ലെ പറഞ്ഞു അയ്യടി ഒരു ഭര്ത്താടവ് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോള് ഞാന് ചോദിച്ചു എന്താ എനിക്ക് ഒരു ഭര്ത്താനവ് ആയിക്കോടെ അപ്പോള് ചേച്ചി ചിരിച്ചോണ്ട് അയ്യോ ആകാമെ എന്ന് പറഞ്ഞുഞാന് ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു നമ്മള് ഇനി എന്തായാലും നാളെ വീഗാലാണ്ടും കണ്ടിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ചേച്ചീട ഫോണ് മെല്ലെ വാങ്ങി ദീപൂന്റെ വീട്ടില് ഡയല് ചെയ്തു അപ്പോള് ചേച്ചി ചോദിച്ചു എവിടെ വിളിക്കുന്നുഞാന് പറഞ്ഞു ദീപൂന്റ വീട്ടില് എന്നിട്ട് ചേച്ചിയുടെ കയ്യില് ഫോണ് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഹസ്സിന്റെ വീട്ടില് പോകുമെന്ന് ചേച്ചി ഫോണ് കയ്യില് വാങ്ങി കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോള് അമ്മ തിരിച്ചു വിളിച്ചു അപ്പോള് ചേച്ചി അയ്യോ ഈ ചെറുക്കന് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഫോണ് എടുത്തു അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാന് ചേട്ടന്റെ വീട്ടില് പോകും അമ്മ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞു അങ്ങ് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഫോനെ കട്ട് ചെയ്തു ഞാന് അപ്പോള് പറഞ്ഞു ഇനി ഹസ്സിന്റെ വീട്ടില് വിളിച്ചു ദീപൂന്റെ വീട്ടില് ആണെന്ന് പറയു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോള് ചേച്ചി പറഞ്ഞു വേണ്ട വിളിക്കണ്ട എന്ന് അപ്പോള് ഞാന് ചോദിച്ചു അപ്പോള് അവര് തിരക്കില്ലേ ? അപ്പോള് ചേച്ചിപറഞ്ഞു ഞാന് അവിടെ നിന്നല്ലല്ലോ വന്നത് പിന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇന്ന് നമ്മള് ഇവിടെ എങ്ങനെ സ്റ്റേ ചെയ്യും പോടാ ഒന്നും ശേരിയാകില്ല നമുക്ക് വീട്ടില് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോള് സന്ദ്യെചിയുടെ ഹസ്സിന്റെ ഫോണ് വന്നു ചേച്ചി ആന്സോര് ചെയ്തു ചേച്ചി പറഞ്ഞു എക്സാം കഴിഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പിന്നീട് പറഞ്ഞു ഞാന് ഇന്ന് അങ്ങ് എന്റെ വീട്ടില് പോകുംഇത് കേട്ടപ്പോള് എന്റെ മനസ്സില് ഒന്നല്ല ഒരു ലോട് ലഡ്ഡു പൊട്ടി.ഫോണ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ചേച്ചി ചോദിച്ചു ഡാ ഇവിടെ നമ്മള് എങ്ങനെ സ്റ്റേ ചെയ്യും അപ്പോള് ഞാന് പറഞ്ഞു അതിനൊക്കെ വഴി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോള് ഞാന് ചേച്ചിയെയും വിളിചോടോണ്ട് നേരെ റയില്വേക സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവിടെ ഒരു നല്ല ഹോട്ടലില് കയറി റൂം ചോദിച്ചു അവര്ക്ക് ഒരു സംശയവും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയില് നമ്മള് ഭാര്യ ഭര്ത്താുക്കന്മാരെ പോലെ പെരുമാറി റൂം എടുത്തു. ഞാന് ഒരു കട്ടില് മാത്രമുള്ള ഡബിള് റൂം ആണ് എടുത്തത്‌ റൂമില് കയറി അപ്പോള് ഞാന് ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു നമ്മുക്ക്ഇടാന് ഡ്രസ്സ്‌ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോള് ചേച്ചി പറഞ്ഞു പുറത്തു പൊയ് വാങ്ങാം ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞു 2 കട്ടില് ഉള്ള റൂം എടുതുകൂടായിരുന്നോ ഇത് എങ്ങനെ ശേരിയാകും ഞാന് പറഞ്ഞു ഞാന് നിലത്തു കിടന്നോളാം ചേച്ചി കട്ടിലില്കിടന്നോ പ്രശ്നം തീര്ന്ന ല്ലോ അപ്പോള് ചേച്ചി പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ലഞാന് ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇവിടെ നില്ല് ഞാന് പൊയ് വാങ്ങി വരാം എന്തൊക്കെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മതി അപ്പോള് ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഞാന് വാങ്ങിക്കോളാം നീ കൂടെ വന്നാല് മതി ഞാന് അങ്ങനെ ചേച്ചിയെയും കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഒരു തുണിക്കടയില് കയറി ചേച്ചി ഒരു കുറഞ്ഞ നയിടിയും ഒരു പന്ടിയും ബ്രായും വാങ്ങി ബ്രാ യുടെ സൈസ് പറയുമ്പോള് ഞാന് അടുത്ത് നിന്ന് കേട്ടു മുപ്പത്തിയാറ് ബി ഞാന് ഒരു കാവി കൈലി മാത്രം വാങ്ങി പിന്നെ ഞങ്ങള് റൂമില് വന്നു ഞാന് കുളിക്കാന് കയറി കുളിച്ചു കൈലി മാത്രം ഉടുത് ബാക്കി ഉള്ള തുണികള് മടക്കി വച് എന്നിട്ട് ചേച്ചിയോട് കുളിക്കാന് പറഞ്ഞു ചേച്ചി കുളിക്കാന് കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോള് ഞാന് ഒന്ന് ഞെട്ടി വെറും നയിസ് ഒരു നയിടി ആയിരുന്നു ചേച്ചി എടുത്തത്‌ പിന്നെ അതിന്റെ അടിയിലെ ബ്രായും പാന്റിയും നല്ല വൃത്തിയോടെ കാണാമായിരുന്നു ഞാന് നോക്കിയപ്പോള് ചേച്ചി ഒന്ന് ചൂളി പോയിരുന്നുപിന്നെ ഞാന് മെല്ലെ ബാത്‌റൂമില് കയറി മൂത്രം ഒഴിക്കാന് എന്നും പറഞ്ഞു ഞാന് നോക്കിയപ്പോള് ചേച്ചി ഇട്ടിരുന്ന ചുരിദാര് അവിടെ ബാത്രൂമില് മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പിറത്തു മാറി ഒരു കവറില് ചേച്ചിയുടെ അന്ന് ഇട്ടിരുന്ന ബ്രായും പന്ടിയും കിടക്കുന്നു ഞാന് മെല്ലെ കവര് എടുത്തു പാന്റി എടുത്തപ്പോള് ചേച്ചിയുടെ പൂറു വരുന്ന ഭാഗം നല്ലപോലെ നനഞ്ഞു കുതിര്ന്നു ഇരിക്കുന്നു അത് മണത്തപ്പോള്എനിക്ക് എന്തോ തോന്നി ഞാന് അത് മണപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും ഒരു വാണം വിട്ടു വളരെ പെട്ടന്ന് എനിക്ക് സ്കലനം ഉണ്ടായി ഞാന് അത് ചേച്ചിയുടെ പാന്ടിയില് തുടച്ചു അത് തുടച്ചു കളയാന് ഞാന് മറന്നു അതുപോലെ അങ്ങ് ഇട്ടു എന്നിട്ട് എന്റെ ഷെട്ടി കഴുകി ഇട്ടിട്ടു പുറത്തു വന്നു അപ്പോള് ചേച്ചി പറഞ്ഞു എന്റെ ഡ്രസ്സ്‌ കഴുകി ഇടാം അല്ലെ നാളെ ആകുമ്പോള് ഉണങ്ഗുമല്ലോ ഞാന് മ് എന്ന് മൂളി ചേച്ചി അകത്തു കയറിയതും എന്റെ ചങ്കില് ഒരു ഇടി വെട്ടി ഞാന് ശുക്ലം തുടച്ചില്ല ഇപ്പോള് ചേച്ചി പോക്കും ഞാന് മിണ്ടാതെ ടിവി ഓണ് ആക്കി ന്യൂസ്‌ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോള് ചേച്ചി പുറത്തു വന്നു എന്നോട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ വന്നിരുന്നു ന്യൂസ്‌ കണ്ടു എനിക്ക് നൂറു ശതമാനം ഉറപ്പായിരുന്നു ചേച്ചി എല്ലാം കണ്ടെന്നു പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ പന്റിയിലെനനവില് നിന്നും ചേച്ചി എന്തൊക്കെയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും എനിക്ക് മനസിലായിഎട്ടു മണി ആയപ്പോള് ഞാന് ചേച്ചിയോട് ഫകഷണംകഴിക്കുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞു ഞാന് കട്ടിലില് കിടന്നു ചേച്ചിയുംവന്നു സൈഡ് പിടിച്ചു കിടന്നു നമ്മള് രണ്ടു പേരിലും നിശബ്ദദ റൂമില് ഫാനിന്റെ സൌണ്ട് മാത്രം അപ്പോള് അത് ഫേടിച്ചു കൊണ്ട് ഞാന് ചോദിച്ചു നമ്മള് രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ രൂമെടുത്തു തങ്ങിയായിആരും അറിയല്ലേ ചേച്ചി എനിക്ക് പിന്നെ പെണ്ണ് പോലും കിട്ടില്ല അപ്പോള് ചേച്ചി പറഞ്ഞു നീ ആരോടെങ്ങിലും പറഞ്ഞു പുറത്തറിഞ്ഞാല് ഞാന് ഒന്നുകില് നിന്റെ പേര് എഴുതി ആത്മഹത്യ ചെയ്യും അല്ലേല് നിന്റെ വീട്ടില് വന്നു താമസം ആക്കും നീ എനിക്ക് കൂടി ചിലവിനു തരേണ്ടി വരും അപ്പോള് ഞാന് ചോദിച്ചു അപ്പോള് ചേച്ചി എന്റെ ഭാര്യ ആകും അല്ലെ സാരമില്ല ഞാന് ഇത് എല്ലാരോടും പറയും ഇത്ര സുന്ദരിയായ ചേച്ചിയെ എനിക്ക്ഭാര്യയായി കിട്ടുമല്ലോ ചുളുവില് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാന് ചേച്ചിയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി കിടന്നു അപ്പോള് ചേച്ചി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ചെറുക്കന്റെ പൂതി കൊള്ളാല്ലോഎന്ന് പറഞ്ഞു ഞാന് മെല്ലെ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ചേര്ന്ന്കിടന്നു ചേച്ചി ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഭിത്തിയോട് ചേര്ന്ന്ത കിടന്നു ഞാന് മെല്ലെ ചേച്ചിയുടെ ശരീരത്തോട് എന്റെ ശരീരം ചേര്ത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് ചേച്ചിയോട് മെല്ലെ ചെവിയില് ചോദിച്ചുഎന്നെ ഭര്ത്താ വായി സ്വീകരിക്കാന് അപ്പോള് ഇഷ്ടമാണല്ലേ എന്ന് അപ്പോള് ചേച്ചി ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു ഭാര്താവാകുന്നതിനു കുറെ കടമ്പകള് കല് ഒക്കെ ഉണ്ട് മോനെ എന്ന് ഞാന് അപ്പോള് ചോദിച്ചു അതെന്താ അപ്പോള് ചേച്ചി പറഞ്ഞു അതിനു മനസും ശരീരവും ഒക്കെ വളര്ന്നു് പ്രയമാകണം എന്ന് ഞാന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതൊക്കെ വളര്ന്നു് വലുതായി അപ്പോള് ചേച്ചി പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് ആട്ടോയില് വച്ച് മനസിലായി എന്നിട്ട് ചേച്ചി ചിരിച്ചു ഞാന് അപ്പോള് ചേച്ചിയെ ചേര്ത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ചേച്ചിയുടെ ചുണ്ടില് ഒരു ഫ്രഞ്ചു കിസ്സ്‌ വച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോള് ചേച്ചി മലര്ന്നു കിടന്നു ഞാന് ചേച്ചിയുടെ മുഖം രണ്ടു കൈ കൊണ്ടും പിടിച്ചു ചേച്ചിയുടെ ചുണ്ടുകള് എന്റെ വായ്ക്കുള്ളില് ആക്കി ഞാന് അതിനെ ഉരുഞ്ഞി കുടിച്ചു ചേച്ചിയുടെ തുപ്പല് ഞാന് തേന്പോഞലെ കുടിച്ചിറക്കി അപ്പോള് ചേച്ചി എന്നെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട്‌ പറഞ്ഞു വേണ്ട തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് എന്റെ ഭര്ത്താ വിനെ ഞാന് ചാദിക്കുകയാണ് വേണ്ട എന്ന് ഞാന് ചേച്ചിയുടെ മുകളില് കയറി കിടന്നു കൊണ്ട് ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചിയെ എനിയ്ക്ക് വേണം ഞാന് നോക്കിക്കോളാം എന്റെ പോന്നു മോളെ എന്നിട്ട് എന്റെ ചക്കരെ ഉമ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞു ചേച്ചിയെ ഉമ്മകള് കൊണ്ട് മൂടിചേച്ചി വലിയ സഹകരണം ഒന്നും കാണിച്ചില്ല എങ്കിലും ഞാന് ചേച്ചിയെ കീഴടക്കി ചേച്ചിയുടെ മുലകള് ഞാന് തിരുകി തഴുകി തലോടി എന്നിട്ട് ചേച്ചിയുടെ മാക്സിവലിച്ചൂരി എന്നിട്ട് ഞാന് മെല്ലെ ചേച്ചിയുടെ പാന്റീസുംവലിച്ചൂരി ദൂരേയ്ക്ക് എറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്റെ മുഖം ചേച്ചിയുടെ കവയ്ക്കിടയില് തിരുകി നല്ല വാസന സോപ്പിന്റെ മണം എന്റെ മൂക്കില് നുളഞ്ഞു കയറി ഞാന് ചെചിയ്ടെ കന്ദിനെ എന്റെ നാവു കൊണ്ട് തഴുകി നക്കി കറക്കി എന്നിട്ട് ചേച്ചിയുടെ കാലു പിടിച്ചു അകത്തി ചേച്ചിയുടെ പൂര് ഹോളിലെയ്ക്ക് എന്റെ നാക്കിനെ കയറ്റി ഞാന് നക്കി ഏകദേശം പതിനഞ്ചു മിനുട്ടോളം ഞാന് ചേച്ചിയുടെ പൂറു നക്കി കൊടുത്തു അതിനിടയ്ക്ക് പല പ്രാവശ്യം ചേച്ചി എന്റെ തല തന്റെ പൂറിനോട് ചേര്ത്ത് പിടിച്ചു ചേച്ചിയ്ക്ക് രണ്ടുതവണ എങ്കിലും ഓര്ഗാോസം ഉണ്ടായി എന്ന് എനിക്ക് മനസിലായിഎന്നിട്ട് ഞാന് ചേച്ചിയെ കമിഴ്ത്തി കിടത്തിയിട്ട് ചേച്ചിയുടെ കൂതിയില് ഉമ്മ വച്ച് എന്നിട്ട് ചേച്ചിയുടെ കൂതിയുടെ ദ്വാരത്തില് ഞാന് മെല്ലെ നാവു കയറ്റി ചേച്ചി കിടന്നു പുളയുന്നത് എനിക്ക് മനസിലാകുമായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴ്ഞ്ഞു ഞാന് മെല്ലെ ചേച്ചിയുടെ മുകളില് കയറി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ട് മെല്ലെ എന്റെ ലഗാനേ ചേച്ചിയുടെ പൂറ്റില് കയറ്റുവാന് ശ്രമിച്ചു അപ്പോള് ചേച്ചി മെല്ലെ എന്റെ കുണ്ണയില് പിടിച്ചു അകത്തു കയറ്റി വച്ച് അഞ്ചു പത്തു മിനുട്ട് നേരം നിറുത്താതെ ഞാന് അടിച്ചു ഒടുവില് എനിക്ക് വെള്ളം പോയി ഞാന് തളര്ന്നു ചേച്ചിയുടെ ശരീരത്തില് ചേച്ചിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടന്നുകുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാന് ബാത്ത് റൂമില് പോയി എല്ലാം കഴുകി വന്നു ചേച്ചിയോട് ചേര്ന്ന്് കിടന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് അപ്പോള് ചേച്ചി എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്റെ ചുണ്ടില് ഒരു ഉമ്മ തന്നു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഐ ലവ് യു മോനെ ഉമ്മാ ഞാന് എന്റെ ജീവിദത്തില് ഏറ്റവും സുഗിച്ചതു ഇപ്പോള് ആണ് എനിക്ക് നിന്നെ വേണം ചക്കര കുട്ടാ ഉമ്മ ഉമ്മാ ഉമ്മ പിന്നെ ഞങ്ങള് ഓരോ കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞു അക്കൂട്ടത്തില് ഞാന് ചോദിച്ചു ചേച്ചി ഇന്ന് ഇവിടെ എന്റെ ഒപ്പം താമസിക്കാന് എങ്ങനെ ദൈര്യം വന്നു എന്ന് അപ്പോള് ചേച്ചി പറഞ്ഞു ആട്ടോയില് വച്ച് നീ തന്ന സുഖം അപ്പോളേ നീ എന്നെ റോഡില് ഇട്ടു പനിഞ്ഞിഞ്ഞിരുന്നെങ്ങിലും ഞാന് സമ്മതിക്കുമായിരുന്നുഎനിക്ക് അത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്നോട് പിന്നെ ഞാന് ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതല്ലെട മോനെ ഇത്ര റിസ്ക്‌ എടുത്തു ഞാന് ഇന്ന് ഇവിടെ കിടന്നത് നിന്നെ വളക്കാന് ഞാന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു നീഎന്നെ വളക്കാന് ശ്രമിച്ചപ്പോള് ഞാന് വളഞ്ഞു തന്നു അത്ര തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞുഎന്റെ മുലയില് ചേച്ചി കടിച്ചു ഉരുഞ്ചി എന്നിട്ട് ചേച്ചി മെല്ലെ എന്റെ കുണ്ണയില് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇവന്റെ ജൂസ് കുടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ സാദനം ചേച്ചി വായില് ആക്കി ചേച്ചി എന്റെ കുണ്ണയില് നാവു കൊണ്ട് കവിത രജിക്കുകയായിരുന്നു ഞാന് നടുപോക്കിപോയി അത്ര സുഗമായിരുന്നു അതിനു ശേഷം ചേച്ചി എന്റെ ദേഹം മുഴുവന് ഉമ്മകള് കൊണ്ട് മൂടി ഞാന് മെല്ലെ ചേച്ചിയെ കിടത്തി ചേച്ചിയുടെ മുലകളില് തഴുകി അതിന്റെ ഞെട്ട് വായിലാകി നുണഞ്ഞു ചേച്ചി പിന്നെയും ചൂടായി ഞാനും അങ്ങനെ ഞങ്ങള് രണ്ടാമത്തെ അംഗം ആരംഭിച്ചു വെള്ളം പോയഞാന് ചേച്ചിയുടെ പുറത്തു കിടന്നു ഉറങ്ങി പൊയ് രാവിലെ ഉണര്ന്നയപ്പോള് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നൂല് ബന്ദം ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചേച്ചിയെ ആണ് ഞാന് കണി കണ്ടത് ഞാന് മെല്ലെ ചേച്ചിയെ തഴുകി മൂത്രം പോലും ഒഴിക്കാതെ ഒരു കളി കൂടെ കളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങള് കുളിച്ചു ഫ്രഷ്‌ ആയി ഫക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ചു ഒരു ദിവസം കൂടെ അവിടെ താമസിച്ചു പല പോസില് കളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞു ആണ് വീട്ടില് പോയത് പിന്നെ ഇപ്പോള് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി മുടങ്ങാതെ ഞാന് രാത്രി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടില് പോകും ചേച്ചി വാതില് തുറന്നു തരും ഞങ്ങള് ആദവും അവ്വയും ആയുള്ള കളികള് നടന്നു

Updated: January 4, 2017 — 4:47 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambikuttan Malayalam Kambikadhakal © 2018 All Right Reserved.