free stats

അനുഭവ കഥകൾ 22

അനുഭവ കഥകൾ

NB:ഈ സംഭവം വായിച്ചു ബോയിസ്സു് പാൽ നഷ്ടപ്പെടാതു നോക്കണം.എന്ന്‍.ലത

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ നടന്ന ഒരും അനുഭവമാണു് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നതു്-..ഞാനു ചേട്ടനു താമസിക്കുന്നതു് ദോഹയിൽ ആണു, ഈ ഫ്ളാറ്റിലോട്ടു താമസം മാറിട്ടു 3 മാസമാകുന്നു, എറ്റവും താഴത്തെ നിലയിൽ ഒരു മലയാളി ഹോട്ടൽ ഉണ്ടു അതു നടത്തുന്നതു് അബൂക്ക യാണു്, പുള്ളിക്കരനെ 3 ഭാരൃയുണ്ടു്, സ്വന്തം ഭാരൃയുടെ അമ്മയേയും അനുജത്തിയും നിലവിൽ അബുക്കയുടെ ഭാരൃമാരാണു, എന്നാലും അദ്ദേഹം ഇവിടെ യുള്ള മലയാളികൾക്കു നല്ല ബഹുമാനമുണ്ടു്, ഒരു 63 വയസ്സുകാണു നല്ല ആരോഗൃമുള്ള ശരിരമാണു, അരെയേയും സാഹായിക്കാനുള്ള മനസുള്ള ഒരു നല്ലമനുഷൻ, ചേട്ടൻ വല്ലലപ്പോഴുമോക്കെ ഹോട്ടലിൽ പോകാറുണ്ട്, ഞാനുമായി ചിലദിവസം വഴക്കുണ്ടാക്കുബോൾ,,എന്നോടു പിണങ്ങിപോകുന്നതാ. അന്നു വൈകിട്ടു മുറി തുടച്ചപ്പോൾ സോഫാ എടുത്തമാറ്റാൻ നോക്കിയതാ എൻെറ പുറത്തു ഒരു വിലക്കം വിണു, ഞാനതുകാരൃമാക്കിയില്ല, ചേട്ടനെ കെണ്ട് പുറത്തു ബാംപുരട്ടി, ചെറിയ ആശൃാസം തോന്നി, പിറ്റെന്നു രാവിലെ വേദനക്കു കുറവില്ല, എനിക്കു ഇരിക്കാനു വയ്യാ കിടക്കാനു വയ്യ ചേട്ടൻ കുറച്ചു കുഴബു് പുരട്ടി തുണിമുക്കി ചൂടുവച്ചുതന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചു സമധാനം കിട്ടി, ഏതായാലും ഇന്നു ജോലിക്കു പോകാൻ പറ്റില്ല, ചേട്ടനു ഉച്ചകഴിഞ്ഞുപോയാൽമതി, അടുത്തുള്ള ഒരു ക്ളിനിക്കിൽ പോകാം എന്നുതിരുമാനിച്ചു,

ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നു കാപ്പിക്കുള്ളതു് കടയിൽ നിന്നു വാങ്ങി കഴിക്കാം, ചേട്ടൻ അതു സംമതിച്ചു, സാധരണയായി ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്നു കഴിക്കാറില്ല. ചേട്ടൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ അബുക്കയും അമ്മായിയമ്മ ഭാരൃയു, എൻെറ കൂട്ടുകാരി രേണകയും കൂടെയുണ്ടു്, അവൾ എൻെറ കൃാബിൻെറ കീ വാങ്ങാൻ വന്നതായിരുന്നു, കീകൊടുത്തു വിവരം തിരക്കി അവൾപോയി, ഞാൻചേട്ടനെ മുറിയിൽവിളിച്ചു എന്തിന ഈ അവതാരങ്ങളെ കൂട്ടിവന്നത്, ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ്മക്കു തിരുമ്മാനറിയാം, നിൻെറ കാരൃംപറഞ്ഞപ്പോ 2 പേരു കൂട്ടത്തിൽ വനാതാ, നീ ചൂടാകേണ്ടാ വേണേൽ തിരുമ്മിച്ചാൽ മതിയെന്നു പള്ളിക്കാരൻ ദേക്ഷൃത്തിൽ പറഞ്ഞു…..

ഞാൻ ഇവരുമായി ആദൃമായിട്ടാ സംസാരിക്കുന്നതു്, പുള്ളിക്കാരിയുമായി സംസാരിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഇതു 2 നേരം തിരുമ്മിയാൽ ഭേദമാകും . ഇംഗ്ളിഷ് മരുന്നു കഴിച്ചാൽ വേദനകുറയും വിലക്കം തിരുമ്മാതു മാറില്ലന്നു പറഞ്ഞു, (ഒന്നുപരിജയപ്പെടെണ്ട്, എനിക്കു45 വയസ്ുണ്ട്, ചേട്ടനു 56 ഉം 2 മക്കൾ അവർ നാട്ടിലാണു പഠിക്കുന്നതു്. വണ്ണമില്ലത്ത ശരിരമാണു എൻെറതു്, വയർ അത്രഇല്ല കുറച്ചു ചന്തിയുണ്ട്, ബ്രാ 34,പാൻറി 90 മാണു ഉപയോഗിക്കുന്നതു്, ചേട്ടനു കുറച്ചുവണ്ണമുണ്ട് വയറുമുണ്ട്, ഷുവറിൻെറ മരുന്നുനിതൃവും കഴിക്കണം, പോരെ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kambikuttan Malayalam Kambikadhakal © 2018 All Right Reserved.